A 46/2020. (III. 16.) Kormányrendelet gazdaságot érintő rendelkezései

A veszélyhelyzet növekedése miatt szigorúbb kormányzati intézkedéseket hirdetett ki a Kormány hétfő este a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletben. Az alábbiakban gazdaságot érintő, 2020. március 17-én 0 órától alkalmazandó rendelkezéseket mutatjuk be.

Életbe lép a határzár

2017. március 17. 0 órától a Magyarországra érkező személyforgalom résztvevői az ország területére nem léphetnek be. Különös esetben az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti főigazgatója felmentést adhat, ilyen esetben egyedi magatartási szabályt állapít meg, az érintett egészségügyi vizsgálaton esik át, melynek során a COVID-19 fertőzés gyanúját kizárják, a járványügyi hatóság az érintettet nyilvántartásba veszi. A korlátozás a határátkelőhelyeken túl kiterjed a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérre is

Az éttermek kávézók, boltok 15:00-ig tarthatnak nyitva

Létszámra, alapterületre tekintet nélkül kötelezően be kell zárni 15:00 után az éttermeket és kávézókat. Az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak a vendéglátó ipari egységekben, az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan tartózkodhat más is a vendéglátó üzletben. A kiskereskedelmet folytató, szolgáltató üzletekben 15:00 -tól 06:00-ig csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak. Ez alól kivételt képeznek az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt.

Betiltásra kerül minden rendezvény:

A korábbi szabályozás értelmében beltéren 100 főnél és kültéren 500 főnél több személy részvételével nem lehetett rendezvényt tartani. Az új szabályozás alapján betiltásra kerül minden rendezvény, továbbá bezárásra kerülnek a rendszeres zenés táncos rendezvények, tehát a szórakozó helyek a résztvevők számától függetlenül. Gyűléseken sem lehet reszt venni.

Kivételt képeznek a vallási közösség szertartásai, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés. Sportrendezvényt nézők nélkül zárt körülmények között lehet megtartani.

Bezárásra kerülnek a kulturális intézmények és a mozik:

Helyszíntől és létszámtól függetlenül tilos látogatni színházat, tánc-, zeneművészeti létesítményt, mozikat, múzeumokat, közösségi színtereket, közművelődési intézményeket. Az ilyen létesítményekben az ott dolgozók azonban tartózkodhatnak, munkavégzés céljából.

Fenitek megsértése szabálysértési szankciónak minősül

A kormányrendelet szabálysértésnek minősíti ha bárki a vendéglátó üzletben, üzletben, rendszeres zenés, táncos rendezvényen, a rendezvény helyszínén, valamint az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik. A Szabálysértési törvény rendelkezései alapján szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Budapest, 2020. 03. 17.

dr. Pozderka Gábor

Pozderka Ügyvédi Iroda

a Csurgó és Pozderka Ügyvédi Társulás vezetője